HEAD BG

Презентация на Обединена Българска Банка – Варна
Обединена Българска Банка – Варна и Варненска търговско-индустриална камара организират презентация на новия банков продукт БИЗНЕС ЕНЕРГИЯ на 26.01.2004 г. във Фестивален и конгресен център – Варна от 16.00 ч.